Automatyzacja przemysłu w Polsce i jej wpływ na zatrudnienie

MAIN BLOG PICTURE

Czy roboty są przyszłością w firmach produkcyjnych?

 

Już teraz możemy powiedzieć, że robotyzacja i automatyzacja polskiego przemysłu w istotny sposób przyczyniła się do poprawy jakości usług i wyrobów, wzrostu produktywności firm i poprawy bezpieczeństwa pracowników produkcyjnych. Coraz więcej mówi się o Przemyśle 4.0 i perspektywie automatyzacji wszystkich procesów jako sposobie na rozwój i podniesienie wartości przedsiębiorstwa. Roboty zaczynają pełnić rolę „współpracowników”, a ich potencjał wykorzystywany jest z roku na rok coraz lepiej. Czy rzeczywiście są więc przyszłością firm produkcyjnych?

Robotyzacja i automatyzacja przemysłu w Polsce

Dane z roku 2020 pokazują, że już ok. 40% polskich firm planujących zakup maszyn chce wybierać roboty. Choć w naszym kraju poziom robotyzacji jest wciąż stosunkowo niski, wyraźnie widać tendencję wzrostową. Niewielki poziom robotyzacji związany jest przede wszystkim z niewielką skalą produkcji, która przekłada się na brak konieczności wprowadzenia pełnej robotyzacji, a także z barierami finansowymi i po prostu nieuwzględnieniem robotyzacji w planach rozwoju. Największy popyt na roboty w Polsce wykazują obecnie firmy produkcyjne z następujących branż: motoryzacyjna, chemiczna, metalowa oraz maszynowa.

Jakie korzyści przynosi robotyzacja w firmie produkcyjnej?

Jakie korzyści przynosi robotyzacja w firmie produkcyjnej?

Choć nie jest to wymagane, warto też pomóc nowemu pracownikowi z dodatkowymi czynnościami jak zameldowanie, założenie konta w banku, zapisanie się do przychodni i wybór lekarza rodzinnego.

Jak robotyzacja wpływa na zatrudnienie pracowników?

Często pracownicy, którzy słyszą o planach robotyzacji firmy, obawiają się o swoje zatrudnienie. Rzeczywiście proces ten wpływa na rynek pracy. Z jednej strony firma, która automatyzuje procesy, ma mniejsze zapotrzebowanie na pracowników. Z drugiej jednak ktoś musi obsługiwać maszyny.

Czy doprowadzi to do mniejszej liczby miejsc pracy? Według raportu OECD, jest to mało prawdopodobne, jednak 14% z wszystkich miejsc pracy ulegnie pełnej automatyzacji, a postęp technologiczny sprawi, że 32% będzie musiało poddać się znacznym zmianom.

Ryzyko automatyzacjiRyzyko automatyzacji wykres 1
Ryzyko automatyzacji według zawodów, w procentach

Ryzyko automatyzacji według zawodów, w procentach. Źródło: OECDFuture of Work”

Odsetek zawodów zagrożonych przez automatyzację - źródło OECD

Odsetek zawodów zagrożonych przez automatyzację. Źródło: OECDFuture of Work”

Okazuje się więc, że wzrost stopnia robotyzacji pośrednio wpływa na ogólny wzrost gospodarczy, a ten z kolei powoduje wzrost popytu na pracowników. Pojawia się też zapotrzebowanie na pracowników w nowych, innych niż do tej pory obszarach. Powoduje to, że pracownicy cały czas muszą się rozwijać, zdobywać nowe kwalifikacje, a nawet – w niektórych przypadkach – zupełnie się przebranżowić. Robotyzacja przemysłu na pewno spowoduje więc rozwój wykwalifikowanej siły roboczej.