Czym jest praca tymczasowa i jakie są jej zalety

MAIN BLOG PICTURE

Coraz częściej w serwisach z ofertami pracy pojawiają się ogłoszenia dotyczące pracy tymczasowej.

Nie każdy jednak wie, na czym taka forma zatrudnienia polega, przez co wiele osób waha się, czy na takie ogłoszenie odpowiedzieć.

Czym jest praca tymczasowa?

Według polskiego prawa praca tymczasowa to wykonywanie zadań na rzecz danego pracodawcy przez czas nie dłuższy niż wskazany w ustawie. Nie jest to typowy stosunek pracy, przede wszystkim dlatego, że ma charakter sezonowy/okresowy. Zawierana między pracodawcą, agencją pracy tymczasowej, a pracownikiem, umowa przyjmuje formę umowy o pracę na czas określony lub umowy o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Na jaki czas zawiera się umowę o pracę tymczasową?

Warunki zatrudnienia są dokładnie określone w znowelizowanej w 2017 roku ustawie. Podaje ona, że maksymalny czas wykonywania pracy tymczasowej to 18 miesięcy w ciągu 3 lat lub nieprzerwanie 36 miesięcy, kiedy pracownik tymczasowy zastępuje nieobecnego pracownika stałego.

Praca tymczasowa – dla kogo?

Uważa się, że praca tymczasowa to przede wszystkim zajęcie dla uczniów i studentów. Nie do końca jednak jest to prawda. Owy rodzaj zatrudnienia jest często wybierany przez osoby planujące zmianę pracy, również za granicą. Agencje pracy tymczasowej bardzo często swoje oferty kierują także do osób po 50 roku życia, którym trudniej jest znaleźć pracę. Do podjęcia pracy tymczasowej najczęściej nie są wymagane żadne kursy lub uprawnienia. Warto pamiętać, aby przed podjęciem pracy tymczasowej sprawdzić, czy wybrana agencja posiada aktualny wpis w Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia i czy może świadczyć usługi w tym zakresie.

Zalety pracy tymczasowej

Praca tymczasowa ma sporo korzyści – przede wszystkim jest dość wygodną opcją zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Podjąć taki rodzaj pracy może niemal każdy. Nie ma tu żadnych ograniczeń wiekowych, zwykle nie się są potrzebne również żadne kursy ani uprawnienia. Zatrudniony pracownik sam ustala, w jakie dni bądź w jakich godzinach może pracować, co daje możliwość pogodzenia pracy z innymi obowiązkami. To sprawia, że elastyczny czas pracy to szczególne korzystne rozwiązanie przede wszystkim dla osób uczących się.

Mniej formalności związanych z procesem zatrudniania

Praca tymczasowa bardzo rzadko związana jest z procesem rekrutacji i porównywaniem kwalifikacji kandydatów. Pracę przez agencję pracy tymczasowej może podjąć każda osoba, niezależnie od wykształcenia czy ukończonych kursów.

Możliwość rozwoju i szansa na stałe zatrudnienie

Taki rodzaj pracy niewątpliwie pozwala na uzyskanie nowych kompetencji i nabywania nowych umiejętności. Z tego powodu nierzadko taki rodzaj zatrudnienia wybierają osoby, które do końca jeszcze nie wiedzą, co chcą dalej robić. Co ciekawe, często to właśnie pracownicy tymczasowi uzyskują wyższe zarobki niż zatrudnieni na stałe pracownicy (głównie dlatego, że często firmy potrzebują po prostu dodatkowego pracownika natychmiast). Zdecydowanie mniejsze jest też prawdopodobieństwo nagłego zwolnienia.

Równe prawa pracownika tymczasowego

Pracownik zatrudniony w formie tymczasowej ma takie same prawa jak pracownik etatowy. Mowa tu zarówno o prawach dotyczących zarobków, jak i urlopu (2 dni za każdy przepracowany miesiąc, przy czym niewykorzystany urlop zamieniany jest na ekwiwalent pieniężny), przepisów BHP i warunków socjalnych. Zatrudniony przez przynajmniej sześć miesięcy pracownik tymczasowy ma również prawo do urlopu na żądanie. Podsumowując, osoba zatrudniona na krótki czas nie może być zatrudniona na warunkach mniej korzystnych niż osoba zatrudniona na stałe na takim samym lub podobnym stanowisku pracy.

Jak widać, zalety pracy tymczasowej są nieocenione i świetnie wpasowują się w potrzeby osób bezrobotnych, które chcą zdobywać kompetencje, a także mieć więcej czasu na inne zajęcia. Jeśli sam do nich należysz – zgłoś się do nas, a my pomożemy Ci znaleźć pracę Twoich marzeń!