Czym różni się direct search od klasycznej rekrutacji?

MAIN BLOG PICTURE

Rynek pracy w ostatnich latach zmienia się bardzo dynamicznie. Przybywa zagranicznych firm na polskim rynku pracy, coraz więcej pracowników na różnych stanowiskach decyduje się na zatrudnienie w formie zdalnej i coraz więcej firm taką formę umożliwia. Rozwijają się też metody rekrutacji – również polskie przedsiębiorstwa i agencje pracy coraz mocniej wzorują się na nowoczesnych metodach rekrutowania pracowników. Wykorzystują między innymi direct search oraz executive search. Czym różnią się te metody?

Na czym polega direct search?

Direct search to poszukiwanie potencjalnych pracowników w sposób bezpośredni, czyli wykorzystywanie różnych kanałów komunikacji w celu nawiązania kontaktu z osobami potencjalnie zainteresowanymi danym stanowiskiem. Do tych kanałów należą między innymi serwisy z ogłoszeniami czy media społecznościowe (np. Facebook i Twitter). Często też wykorzystuje się portale społecznościowe i grupy, które są skoncentrowane na sferze zawodowej danej branży. 

Do direct search zaliczamy również wstępne rozmowy telefoniczne z wybranymi osobami, a także wysyłanie zaproszeń na pierwszy etap procesu rekrutacji. Celem metody  jest jak najbardziej precyzyjne dotarcie do kandydatów, którzy spełniają założenia zdefiniowane na początku procesu rekrutacyjnego.

Kogo rekrutuje się metodą direct search?

Z metody tej rekruterzy korzystają najczęściej, poszukując pojedynczych kandydatów na stanowiska specjalistyczne. Przed rozpoczęciem rekruter bardzo dokładnie i szczegółowo określa profil kandydata zarówno pod względem merytorycznym (wiedza, doświadczenie, umiejętności), jak i osobowościowym (aby upewnić się, że dany kandydat pasuje do firmy i zespołu).

Na czym polega executive search?

Najprościej mówiąc, executive search to szukanie i dotarcie do najbardziej wartościowych na rynku kandydatów, których chce się zrekrutować na stanowiska kierownicze wyższego szczebla. Executive search różni się więc od direct search przede wszystkim na tym, że metody te celują w zupełnie innych kandydatów. W ramach procesu rekrutacyjnego opartego o metodę executive search poszukuje się zwykle managerów, kierowników czy liderów, których wysokie kompetencje są kluczowe w realizacji celów biznesowych firm.

W executive search ogromną rolę odgrywają kontakty i budowanie odpowiednich relacji w środowisku biznesowym. Choć zdarza się, że i tu korzysta się z portali z ogłoszeniami i mediów społecznościowych, bardzo często korzysta się przede wszystkim z networkingu.

Kto rekrutuje metodą executive search?

Taki rodzaj rekrutacji prowadzony jest zawsze przez rekruterów i konsultantów z dużym doświadczeniem, najczęściej od lat pracujących w branży doradztwa personalnego i pośrednictwa pracy. Rekrutacja ma bowiem na celu zatrudnienie osób, od których zależeć będzie praca konkretnych działów i realizacja kluczowych celów biznesowych przedsiębiorstwa. Zadaniem rekrutera jest więc znalezienie takich potencjalnych kandydatów, które będzie dobrze rozumiała firmę i jej cele i wiedziała, jak wykorzystać potencjał podległych pracowników. Specyfika executive search wiąże się więc z ogromną odpowiedzialnością, która spoczywa na headhunterach i osobach odpowiedzialnych za przebieg procesu rekrutacji.

Podsumowanie – najważniejsze różnice między executive search i direct search

Tak naprawdę executive to nic innego jak direct search z tym, że poszukuje się kandydatów, którzy muszą spełniać bardzo wysokie wymagania. W executive search niezwykle ważny jest sposób komunikacji z osobami, którzy bardzo często nawet nie szukają czynnie nowej pracy. Rekrutacje executive search częściej wymagają pomocy profesjonalnych headhunterów lub agencji zatrudnienia, takie firmy mają bowiem większą skuteczność w zatrudnianiu pracowników wyższego szczebla.