Czym tak naprawdę jest outsourcing?

MAIN BLOG PICTURE

Outsourcing swoje korzenie ma przede wszystkim w ciągłym dążeniu pracodawców do obniżenia kosztów działalności przedsiębiorstwa, a także uniknięcia formalności związanych z rekrutacją i sprawami kadrowymi. Wykwalifikowani pracownicy to podstawa dobrze funkcjonującego biznesu, rekrutacja może jednak pochłaniać dużo czasu i wiązać się ze sporymi kosztami. Na czym więc tak naprawdę polega outsourcing?

Na czym polega outsourcing?

Wedle definicji outsourcing to wynajęcie firmy zewnętrznej, która ma wykonać poszczególne obowiązki związane z prowadzeniem firmy. Jego najbardziej popularna odmiana to outsourcing pracowniczy, czyli zatrudnianie właściwych ludzi, których kompetencje są adekwatne do wykonania konkretnych zadań lub projektów. Usługi outsourcingu w zakresie zatrudniania pracowników realizowane są przede wszystkim przez wyspecjalizowane w rekrutacji agencje pośrednictwa pracy, które pozyskują i obsługują kadrowo nowych kandydatów. Taka agencja w imieniu klienta prowadzi rekrutację, zajmuje się wszelkimi formalnościami związanymi z zatrudnieniem nowych pracowników, a następnie „wynajmuje” ich klientowi do wykonania konkretnych prac.

Outsourcing – korzyści dla pracodawcy

Pierwsze, co nasuwa się na myśl, gdy myślimy o outsourcingu w kontekście korzyści dla pracodawcy, to oczywiście oszczędności. Stałe koszty pracy to ogromna część budżetu wielu firm, dlatego coraz częściej podmiotów decyduje się na przeniesienie ich na zewnątrz. Obniżenie stałych kosztów pracy to jednak niejedyna korzyść ekonomiczna – firma nie musi też ponosić wydatków związanych z procesami rekrutacji. Koszty te pokrywa zewnętrzna agencja pośrednictwa pracy. Do oszczędności finansowych dochodzi również oszczędność czasu – procesy rekrutacji trwają zwykle dość długo i wiążą się z wieloma formalnościami.

Outsourcing pozwala na przeniesienie tych czynności na agencję zewnętrzną, która wyposażona jest w odpowiednią wiedzę na temat procesów rekrutacji oraz najlepsze narzędzia do ich prowadzenia. Firma zewnętrzna podpisuje w imieniu pracodawcy umowę z pracownikiem i dba o dopełnienie wszystkich biurokratycznych formalności, również tych związanych z wypłatą wynagrodzenia. Po stronie agencji pośrednictwa pracy jest bowiem również prowadzenie dokumentacji kadrowo-płacowej, a także kontrola nad okresowymi badaniami pracowników, zorganizowanie w razie potrzeby zastępstwa oraz prowadzenie niezbędnych do podjęcia pracy szkoleń.

Outsourcing – korzyści dla pracownika

Outsourcing to nie tylko korzyść dla pracodawcy, ale również dobre rozwiązanie dla samego pracownika. Przede wszystkim osoba szukająca pracy ma dzięki niemu większe szanse na zgodne ze swoimi wymaganiami i umiejętnościami zatrudnienie. Agencje pośrednictwa pracy gromadzą w swoich bazach wiele ogłoszeń z różnych branż i regionów – często są to oferty, do których potencjalny kandydat nie miałby dostępu, szukając pracy na własną rękę. Dzięki outsourcingowi pracowniczemu może natomiast sprecyzować swoje oczekiwania i liczyć na pomoc zewnętrznego partnera, który chce jak najlepiej dopasować kandydata do konkretnych wymagań klienta. Ogromnym plusem jest to, że szansę na znalezienie odpowiedniej pracy mają nie tylko doświadczeni specjaliści, ale i osoby stawiające pierwsze kroki na rynku pracy.

Inną zaletą outsourcingu w kontekście korzyści pracownika jest często możliwość pogodzenia pracy z innymi obowiązkami lub życiem prywatnym. Zatrudnienie poprzez outsourcing wiąże się bowiem z większą elastycznością niż np. w przypadku podpisania umowy o pracę.