Elastyczny czas pracy – sposób na przyciągnięcie kandydatów?

MAIN BLOG PICTURE

Możliwość swobodnego decydowania o godzinach pracy to jedno z najbardziej pożądanych rozwiązań czasu pracy pośród pracowników. Nic dziwnego, że coraz częściej to sformułowanie pojawia się w ofertach pracy, a pracodawca oferujący ten rodzaj czasu pracy może liczyć na duże zainteresowanie potencjalnych kandydatów. Samodzielne decydowanie o rozpoczęciu pracy może nie tylko pozytywnie wpłynąć na samopoczucie pracownika, ale też na wydajność zleconych zadań. Pozwala to również uniknąć wszelkiego rodzaju przestojów w realizacji czy straty czasu spowodowanych brakiem koncentracji w czasie odgórnie narzuconych godzin. Co więcej, daje pracownikowi możliwość ustalenia własnego trybu dnia oraz poświęcenia czasu na rozwijanie pasji.

Co kryje się pod nazwą elastyczny czas pracy?

Elastyczny czas pracy oznacza możliwość rozpoczęcia pracy w określonym przedziale czasowym. Jeżeli w miejscu pracy ten system nie jest wprowadzony, pracownik na własne żądanie za pośrednictwem odpowiedniej dokumentacji może wystosować prośbę o przyznanie mu ruchomych godzin pracy dostosowanych do indywidualnego planu dnia. Powodami, jakie pracownik może podać mogą być utrudnienia w dojazdach z miejsca zamieszkania czy inne zajęcia, które w znaczącym stopniu uniemożliwiają stawiennictwo w pracy o określonych godzinach.

Ciemne strony elastycznego czasu pracy:

Czy elastyczny czas pracy sprawdzi się w każdej firmie?

W zależności od branży jaką zajmuje się firma wprowadzenie elastycznego czasu pracy może w mniejszym lub większym stopniu wpłynąć na świadczone usługi. Przede wszystkim to rozwiązanie sprawdzi się w firmach, które przyjmują klientów po wcześniej ustalonym terminie wizyty. Może również znaleźć zastosowanie we wszelkiego rodzaju miejscach obsługi klienta, które swój grafik godzinowy ustalają głównie na podstawie ilości zainteresowanych osób. Innym przykładem jest branża gastronomiczna, w której w zależności od sezonu oraz dnia tygodnia godziny otwarcia są różne.

Jakie wymagania musi spełnić firma, aby wprowadzić ruchomy czas pracy?

Pracodawca, który ma zamiar wprowadzić elastyczny czas pracy powinien: