Formalności związane z zatrudnieniem pracownika ze wschodu

MAIN BLOG PICTURE

Zatrudnienie pracowników ze wschodu może przynieść Twojej firmie wiele korzyści. Choć cały proces zatrudniania jest dziś o wiele prostszy niż jeszcze kilka lat temu, wciąż wiąże się z kilkoma formalnościami, o których nie można zapomnieć, zatrudniając cudzoziemców. Jaka jest więc najkrótsza droga, aby zatrudnić pracownika ze wschodu? O jakich formalnościach nie można zapomnieć?

Jak zatrudnić pracownika ze wschodu – formalności

Najczęstszymi pracownikami ze wschodu są w Polsce Ukraińcy. Mogą być oni legalnie zatrudnieni w naszym kraju przy niewielkiej liczbie formalności, ponieważ w ich przypadku mamy do czynienia z procedurą uproszczoną, szczególnie w przypadku zatrudnienia rotacyjnego – gdy pracownik ma pracować mniej niż 6 miesięcy, nie trzeba mieć zezwolenia na pracę, co znacznie wszystko upraszcza. 

 

Oto kolejne kroki, które musisz wykonać:

Choć nie jest to wymagane, warto też pomóc nowemu pracownikowi z dodatkowymi czynnościami jak zameldowanie, założenie konta w banku, zapisanie się do przychodni i wybór lekarza rodzinnego.

Dodatkowe formalności

O czym jeszcze warto pamiętać, zatrudniając pracownika ze wschodu?

Co z BHP?
Obowiązek przeprowadzenia szkolenia BHP nie dotyczy zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych. Jeśli jednak zdecydujesz się na zatrudnienie pracownika ze wschodu na umowie o pracę, musisz jeszcze przed nawiązaniem stosunku pracy przeprowadzić wstępne szkolenie BHP.
ZUS
Na zgłoszenie pracownika masz 7 dni. Pracownik powinien być zgłoszony do ubezpieczenia społecznego, ubezpieczenia zdrowotnego, Funduszu Pracy oraz Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Zgłoszenia pracownika do ZUS-u dokonuje się, wypełniając formularz ZUS ZUA. Pamiętaj, że jeśli np. zatrudniasz pracownika na umowę zlecenie i jest to jego jedyne zatrudnienie, też musisz go zgłosić. Wyjątek stanowią uczniowie i studenci do ukończenia 26 roku życia.
Badania lekarskie
Zanim pracownik zostanie dopuszczony do pracy, musi mieć aktualne orzeczenie lekarskie, które potwierdzi, że nie ma żadnych przeciwwskazań, aby objął pracę na określonym stanowisku. Badania są przeprowadzane na podstawie skierowania, które wydaje pracodawca. Również koszty takich badań ponosi pracodawca.
Podatek dochodowy
Rozliczanie i ewidencjonowanie wynagrodzeń to jeden z najważniejszych obowiązków pracodawcy. Podobnie jak odprowadzanie podatku od dochodów pracowników. Dotyczy to wszystkich rodzajów zatrudnienia – zarówno umowy o pracę, jak i umów cywilnoprawnych.