Generacja Z na rynku pracy

MAIN BLOG PICTURE

Zmiany pokoleniowe na rynku pracy są zupełnie naturalnym, związanym z demografią zjawiskiem. Milennialsi, pokolenie X, pokolenie Y– to tylko przykłady nazw, z którymi rekruterzy spotykają się na co dzień. Okazuje się, że każde z pokoleń pracowników ma inne oczekiwania odnośnie kariery i środowiska pracy. Czym charakteryzuje się więc pokolenie Z? Jak najmłodsi pracownicy patrzą na zarobki i inne kwestie związane z zatrudnieniem? Jak skutecznie zarządzać tą grupą pracowników?

Generacja Z

Generacja Z, zwana również pokoleniem C (od angielskich słów connect, communicate, change), to osoby urodzone w drugiej połowie lat 90, czyli najmłodsze grono pracowników, które dopiero weszło na rynek pracy. Według psychologów przeciętny przedstawiciel pokolenia Z to osoba, która w dużej mierze żyje Internetem, mediami społecznościowymi, nierzadko ma jednak trudności w bezpośrednich kontaktach z innymi, ponieważ świat wirtualny jest dla niej równie istotny, co rzeczywistość.

Generacja Z chce zmienić świat, technologia nie ma przed nimi tajemnic. Większość obecnych 20-latków płynnie posługuje się przynajmniej jednym językiem obcym i jest pewnych swojej wartości. Jest to pokolenie, które dorastało w dobrobycie, dlatego są to osoby w większości ambitne, kreatywne, które trudno przekonać do rutynowej pracy w jednym miejscu.

Oczekiwania generacji Z

Przedstawiciele generacji Z to często indywidualiści, dowartościowani przez rodziców bardziej niż przedstawiciele poprzedniego pokolenia. Przyzwyczajeni do wszelkich dóbr cywilizacyjnych i technologicznych, w pracy mają problemy ze skoncentrowaniem się na powtarzalnych zadaniach. Pracodawcy mają spore problemy, aby tę generację przyciągnąć i zainteresować pracą. Pokolenie Z nie marzy o byciu liderami. Ceni sobie wygodę, niskie ryzyko, uznanie kolegów i wykorzystywanie przez pracodawcę innowacyjnych rozwiązań i zaawansowanych technologii. To pokolenie, które stawia na pozostawanie w zgodzie ze sobą, autentyczność i niezależność.

W przeciwieństwie do poprzedniego pokolenia przedstawiciele generacji Z nie chcą wspinać się po szczeblach kariery, chcą mieć wszystko „tu i teraz”, chcą atrakcyjnego wynagrodzenia, dobrej atmosfery i doceniania efektów pracy przez pracodawcę. Stabilna praca nie jest priorytetem – przedstawiciele pokolenia Z chętnie zmieniają zatrudnienie w pogoni za czymś bardziej ciekawym.

Jak zarządzać generacją Z?

Pokolenie Z dorastało w ciągłym dostępie do sieci i otoczeniu elektroniką. Dlatego dla jego przedstawicieli oczywistością jest innowacja, automatyzacja miejsc pracy, nawiązywanie nieskrępowanych znajomości na całym świecie. Duży wpływ mają na nich media społecznościowe. Pracodawca, który skutecznie chce zarządzać Z-etkami, musi więc dostosować oferowany warunki pracy, sposoby angażowania i motywowania do ich codzienności. Warto postawić przede wszystkim na maksymalną mobilność miejsca pracy, zapewniając swobodę w działaniu i elastyczność w takich aspektach jak czas, miejsce i forma zatrudnienia.

 

Pracodawca zatrudniający 20-latków powinien też być elastyczny w kwestii form wynagradzania – cenionym przez młodych pracowników systemem jest tzw. system kafeteryjny, który uwzględnia benefity work-life balance. Kluczowe jest też opanowanie zakłóceń w komunikacji między pokoleniem Z a pokoleniem X. Znaczenie ma przede wszystkim odpowiednie przekazywanie informacji zwrotnej i uzasadnień (pokoleniu X wydaje się to zbędne), a także jasne przekazywanie celów firmy i zasad współpracy.