Integracja zdalnego zespołu – czy to możliwe?

MAIN BLOG PICTURE

Zgrany, efektywny zespół pracowników przynosi wiele korzyści dla nich samych jak i dla pracodawcy. Nic dziwnego, że integracje są coraz częściej wpisywane w kulturę organizacyjną przedsiębiorstw. Zintegrowane zespoły pracownicze są bardziej zmotywowane do przychodzenia do pracy i wykonywania swoich obowiązków. Pracodawcy natomiast darzą pracowników większym zaufaniem przy powierzaniu im zadań. Niestety, nie da się ukryć, że pandemia COVID – 19 rzuciła na głęboką wodę zarówno pracowników jak i ich pracodawców. Wspólne wyjścia po pracy zostały zamienione na rozmowy za pośrednictwem komunikatorów, a wdrażanie nowych pracowników wymaga więcej wysiłku od każdej ze stron. Jak integrować zespół pracujący w pełni zdalnie? Jakie rozwiązania warto wprowadzić?

Jak integrować zespół pracujący w pełni zdalnie?

Podstawowym fundamentem efektywnej pracy w formie zdalnej jest rozmowa. Może być to najzwyklejsza rozmowa telefoniczna lub wideokonferencja. Ważnym elementem w pracy zdalnej jest przepływ informacji pomiędzy wszystkimi pracownikami, zatem rozmowy te powinny się odbywać regularnie. Podczas takich rozmów każdy pracownik powinien czuć się swobodnie oraz mieć możliwość swobodnego wypowiadania się i konwersacji. W trakcie rozmów powinny być podsumowywane działania pracowników, ich praca oraz wątpliwości jakie pojawiają się podczas wykonywania pracy. Zarządzając firmą zatrudniającą dużą liczbę pracowników dobrym rozwiązaniem jest podział ich na działy, a następnie przeprowadzenie rozmowy z każdym działem osobno. Oprócz indywidualnego podejścia do każdego z działów, każdy z pracowników będzie w stanie uczestniczyć w spotkaniu bez utrudnień w połączeniu z innymi uczestnikami. Jednym z problemów, który może nastąpić podczas organizacji tego typu rozmów jest dostosowanie się do różnic stref czasowych, w których mieszkają pracownicy.

Gdy już zadbamy o prawidłowy przepływ informacji pomiędzy pracownikami, warto wprowadzić gry integracyjne mające na celu poznanie się z innymi osobami od tej mniej zawodowej strony. Zabawy mogą przybrać formę kalamburów czy tzw. „szybkich randek” polegających na rozmowie z losowo dobranym pracownikiem przez 30 minut. Sposobów na integrację zdalną jest wiele, a wszystko zależy od charakteru firmy oraz udogodnień z jakich mogą korzystać jej pracownicy. Pracując w branży filmowej świetnym sposobem na integrację jest wspólne oglądanie filmów czy przeprowadzanie dyskusji. Niektóre firmy wymyślają własne konkursy, w których za zwycięstwo pracownicy otrzymują benefity takie jak np. dzień wolny lub gadżet do komputera. Innym sposobem na integrację pracowników mogą być warsztaty online. Każdy z uczestników otrzymuje drogą pocztową niezbędne produkty, a o konkretnej godzinie łączy się za pośrednictwem komunikatora, aby wziąć udział w warsztatach.

Jakie rozwiązania warto wprowadzić?

Praca ze zdalnym zespołem - podsumowanie

Stworzenie zintegrowanego zespołu pracowników pracujących w trybie zdalnym nie należy do najłatwiejszych czynności. Pracując z domu lub innych miejsc na świecie pracownicy mają ograniczone możliwości zapoznania się ze sobą, wtedy z pomocą przychodzą różnego rodzaju komunikatory. Nie lada wyzwaniem jest wymyślenie aktywności, które zainteresowałyby i zachęciły wszystkich pracowników do wzięcia udziału w nich, dlatego ważne są rozmowy z przełożonymi, aby integracja przebiegała jak najbardziej pomyślnie dla wszystkich. Drugim utrudnieniem – zaraz po dystansie dzielącym ludzi, są różnice w strefach czasowych. Niektórzy pracownicy mogą dopiero zaczynać swój dzień, podczas gdy inni będą kończyć swój. Dlatego, aby nikt nie czuł się dyskryminowany lub pokrzywdzony przy planowaniu aktywności należy zdecydować się na kompromis i proponować je w różnych porach dnia.