Jak outsorcingować usługi zgodnie z prawem?

MAIN BLOG PICTURE

Outsourcing to dobry sposób na podniesienie wydajności oraz jakości świadczonych usług, a co za tym idzie, na zwiększenie konkurencyjności firmy. Poza tym jest to również sposób na optymalizację kosztów, w tym także obciążeń podatkowych. Firma nie musi bowiem zatrudniać nowych pracowników na stałe, szkolić ich czy chociażby prowadzić dokumentacji pracowniczej i zajmować się wszystkimi innymi związanymi z tym kwestiami kadrowo-płacowymi. W dzisiejszym artykule postaramy się przybliżyć kwestię outsourcingu – co to w ogóle jest, jakie są jego rodzaje oraz jak korzystać z tego typu usług w zgodzie z obowiązującym w Polsce prawem.

Co to outsourcing?

W maksymalnym uproszczeniu jest to korzystanie przez organizację z usług zewnętrznych, w celu odciążenia jej bieżącej działalności. Usługa outsourcingu polega więc na realizacji procesów wydzielonych ze struktury danej organizacji przez firmę zewnętrzną. Co istotne, aktualnie pojęcie to wciąż nie zostało odpowiednio sformalizowane na gruncie prawnym, a zapisy w umowach na realizowanie tego rodzaju usług regulowane są wyłącznie przepisami Kodeksu Cywilnego.

Rodzaje outsourcingu

Podstawowym rodzajem tego typu usług jest outsourcing procesowy, w pełni odpowiadający założeniom przedstawionym w powyższej definicji oraz aktualnym przepisom prawa. W tym przypadku organizacja (zleceniodawca) wyznacza firmie zewnętrznej (zleceniobiorcy) cel, który w dłuższej perspektywie czasowej mają realizować zatrudnieni przez nią pracownicy. Ważną kwestią przy tego rodzaju współpracy jest ponadto fakt, że wynagrodzenie czy inne benefity pracownicze, a także prowadzenie dokumentacji pracowniczej, kierowanie na badania lekarskie, wszystkie szkolenia oraz zapewnienie niezbędnych narzędzi czy odzieży ochronnej leży po stronie zleceniobiorcy – zewnętrznej firmy outsourcingowej. To ona pozostaje bowiem formalnym oraz jednocześnie faktycznym pracodawcą wydającym polecenia oraz nadzorującym i rozliczającym pracowników.

Ponieważ praca tymczasowa zgodnie z polskim prawem może mieć wyłącznie charakter sezonowy, okresowy czy wręcz doraźny (do 18 miesięcy w ciągu 36 kolejnych miesięcy) i podlega jeszcze wielu innym obostrzeniom, w branży zaczęły funkcjonować różne rodzaje outsourcingu – obok procesowego, najczęściej spotykanym pojęciem jest “outsourcing pracowniczy”, nazywany również personalnym. Co to jest? Pod tym hasłem rozumiane jest oddelegowywanie pracowników zatrudnianych przez firmę zewnętrzną do pracy pod kierownictwem zainteresowanej taką formą współpracy organizacji. Ponieważ prawo polskie wprost nie zakazuje jednak tego rodzaju działalności ani też w żaden ścisły sposób jej nie reguluje, należy pamiętać, że korzystanie z usług outsourcingu pracowniczego będzie nieść za sobą ryzyko nieprawidłowości, a nawet potencjalnych problemów prawnych. Instytucje państwowe skrupulatnie prowadzą kontrole, których celem jest zweryfikowanie czy w danym przypadku możemy w ogóle mówić o “outsourcingu”. Warto pamiętać, że w przypadku zawierania umów istotna jest nie tylko ich nazwa. Kluczową rolę odgrywają zapisy w nich zawarte.

Jak korzystać z usługi outsourcingu zgodnie z prawem?

Tak, jak wspominaliśmy na samym początku tego artykułu, tego rodzaju współpraca zapewnia organizacjom szereg korzyści, pozwalając optymalizować koszty prowadzenia biznesu, ale i po prostu bardziej skupić się na swojej głównej działalności bądź rozwijaniu nowych projektów. Dlatego też zdecydowanie warto korzystać z tego typu usług i wsparcia zespołu firm zewnętrznych! Nie ulega jednak żadnym wątpliwościom, że jedynym zgodnym z prawem rozwiązaniem jest outsourcing procesowy zamiast pracowniczego. Decydując się na outsourcing pracowniczy narażamy się na nieświadome naruszenie przepisów bądź stanie się poszkodowanym w wyniku błędów popełnionych przez firmę zewnętrzną. Pamiętajmy też, że przestrzeganie przepisów sprawia, że pozostajemy fair wobec pracowników realizujących dla nas różnego rodzaju zadania i jesteśmy dzięki temu w stanie budować naprawdę trwałe relacje zarówno z samymi pracownikami, jak i partnerami biznesowymi.

Jeśli potrzebujemy dodatkowego wsparcia doraźnie bądź sezonowo, korzystajmy z usług agencji pracy tymczasowej. Jeśli chcemy oddelegować realizację określonych procesów lub usług na zewnątrz, przez dłuższy okres, postawmy na outsourcing procesowy.

Niniejszy artykuł ma charakter informacyjny i nie stanowi porady prawnej. W razie pytań lub wątpliwości w temacie outsourcingu pracowniczego oraz procesowego zapraszamy do kontaktu z naszym zespołem bądź do konsultacji z prawnikiem specjalizującym się w tej dziedzinie.