Jak skutecznie zarządzać pracownikami tymczasowymi?

MAIN BLOG PICTURE

Zarządzanie pracownikami tymczasowymi może czasami wydawać się skomplikowane, w szczególności wtedy, gdy zatrudnione osoby to cudzoziemcy. Liczba pracodawców, którzy rozumieją znaczenie i wartość elastycznego zatrudnienia stale jednak w ostatnich latach rośnie, dlatego warto wiedzieć, na co zwrócić uwagę, zatrudniając pracowników tymczasowo.

Co należy do zadań pracodawcy użytkownika?

Gdy zdecydujesz się zatrudnić pracowników tymczasowych, Twoim najważniejszym zadaniem jest wyznaczanie im zadań i kontrolowanie ich wykonania. Na każdym etapie współpracy powinieneś wymagać od pracowników tymczasowych przestrzegania obowiązującego w firmie regulaminu pracy.


Pracownik tymczasowy podlega systemowi i rozkładowi czasu pracy, jaki obowiązuje w danym dziale, dlatego do Twoich zadań, jako pracodawcy, należy ustalenie takiego rozkładu. Choć pracownik tymczasowy z założenia jest w danej firmie dość krótko, kluczowe jest, aby maksymalnie wykorzystać jego potencjał w danej dziedzinie i na danym stanowisku. Dlatego zatrudniając pracownika tymczasowego, od razu zapoznaj go z systemem pracy w firmie i zadaniami, które będzie wykonywał na danym stanowisku. Pamiętaj też, że tak jak pracownikom stałym, również zatrudnionym tymczasowo przysługuje np. przerwa.

A co z kosztami?

Koszty pracowników tymczasowych zależą oczywiście od sytuacji danej firmy – inaczej wygląda sytuacja, gdy zatrudniasz kogoś na zastępstwo, inaczej, gdy zatrudniasz pracowników sezonowych. Bardzo często właściciele firm nie zdają sobie sprawy, jak łatwo mogą wygenerować oszczędności, nie obniżając wydajności. Do kosztów, które ponosi firma, zatrudniając pracowników tymczasowych, należą tzw. bezpośrednie i pośrednie.

Koszty bezpośrednie

Koszty bezpośrednie to wydatki na godziny przepracowane w danym miesiącu przez pracowników, a także koszty poniesione na zarządzanie pracownikami tymczasowymi, szkolenia i planowanie czasu pracy.

Koszty pośrednie

Koszty pośrednie to np. czas pracy rekruterów, którzy pozyskali danych pracowników czy czas pracy potrzebny na obsadzenie konkretnych stanowisk.

Koszty pośrednie można zoptymalizować, powierzając te procesy zewnętrznym ekspertom. Agencje pracy tymczasowej mają odpowiednią wiedzę, doświadczenie oraz zaplecze technologiczne, które pozwolą na szybkie przeprowadzenie rekrutacji, znalezienie odpowiednich kandydatów, a także obsługę kadrowo-płacową. Dzięki takiej współpracy możliwe jest nie tylko obniżenie kosztów i skrócenie czasu rekrutacji, ale też podniesienie wydajności firmy dzięki odpowiednio zweryfikowanym pracownikom tymczasowym.

Jak dbać o zaangażowanie pracowników tymczasowych

Każdy pracownik, niezależnie od formy zatrudnienia, powinien czuć się częścią firmy. Ważnym elementem budującym zaangażowanie jest prawidłowy onboarding, czyli wdrożenie pracownika w zadania oraz zasady funkcjonowania firmy. Gdy odpowiednio przeprowadzisz proces onboardingu, a zatrudniasz pracowników sezonowo, zwiększasz szanse na powrót tych samych pracowników przy kolejnym szczycie produkcyjnym, dzięki czemu optymalizujesz koszty kolejnych wdrożeń, a przy okazji możesz liczyć na to, że polecą oni Twoja firmę jako atrakcyjne miejsce pracy.

 
Ważnym elementem budowania zaangażowania pracowników tymczasowych jest ich docenianie – nagradzaj ponadprzeciętność, a na pewno przełoży się to na realizację planów produkcyjnych. Jeśli dodatkowo zapewnisz pracownikom możliwość rozwoju, zbudujesz pozytywny wizerunek, który może procentować większym zaangażowaniem pracowników zarówno tymczasowych, jak i stałych.