Kreacja firmy, a doświadczenia kandydatów.

MAIN BLOG PICTURE

Wraz z postępem technologicznym oraz większym dostępem do informacji pracodawcy zaczęli zwracać uwagę na sposób w jaki są postrzegani przez środowisko. Kandydaci niezwykle cenią sobie przejrzystość rekrutacji. Candidate Experience jest ściśle powiązana z Employer Brandingiem, gdyż rekrutacja powinna być spójna z obrazem pracodawcy. W niektórych przypadkach chęć przyciągnięcia wyjątkowych pracowników może być utrudniona przez niepochlebne informacje pisane ze strony konkurencji. Często są to wiadomości anonimowe, a ich treść nie ma nic wspólnego z prawdą. Czym jest Candidate Experience? Jak sprawić, aby CX był niezapomniany?

Czym jest Candidate Experience?

Candidate Experience (CX) to dla kandydata suma doświadczeń z jakimi się spotkał podczas procesu rekrutacyjnego. Należy pamiętać, iż pierwsze doświadczenia zaczynają się wraz z przeczytaniem oferty pracy przez kandydata, a ostatnie wraz z decyzją w sprawie przyjęcia go na stanowisko bądź odrzucenia aplikacji. Od tego momentu każda styczność z firmą będzie miała wpływ na końcową opinię od kandydata. Mogą być one pozytywne lub negatywne. Mimo odrzucenia kandydata nadal można budować CX poprzez np. zachowanie jego CV do przyszłych rekrutacji, bądź przesyłanie nowych ofert pracy. Feedback płynący od kandydata jest dla pracodawcy wskazówką co należałoby w przyszłych rekrutacjach zmienić, poprawić lub z czego zrezygnować.

Jak sprawić, aby CX był niezapomniany?

  • prostota (simple)
  • element zaskoczenia (unexpected)
  • poziom konkretności (concrete)
  • wiarygodność (credential)
  • emocje (emotions)

Employer branding a candidate experience.

Planując strategię Candidate Experience należy wziąć pod uwagę Employer Branding. Te z pozoru dwie różne strategie powinny być spójne. Candidate Experience jest doświadczeniem kandydata na podstawie przeprowadzonego procesu rekrutacji. Employer Branding natomiast jest kreacją firmy, która odpowiada za postrzeganie firmy w społeczeństwie. CX powinno więc być potwierdzeniem budowanego wizerunku.