Na czym polega outsourcing pracowniczy

MAIN BLOG PICTURE

Firma się rozrasta? Brakuje rąk do pracy, a pojawia się coraz więcej zadań, które trzeba natychmiast opanować?
W sytuacjach, gdy obowiązków jest za dużo, warto przemyśleć wyprowadzenie pewnych zadań poza firmę. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na oddanie części obowiązków profesjonalnej firmie zewnętrznej. Działanie takie nazywamy outsourcingiem.

Co to jest outsourcing pracowniczy?

Krótko mówiąc, outsourcing pracowniczy to przekazanie pewnej części obowiązków innemu podmiotowi, najczęściej wyspecjalizowanej firmie, która świadczy usługi właśnie w tym zakresie. Outsourcing pracowniczy najczęściej można spotkać w następujących dziedzinach: księgowość, szkolenia, administracja kadrowa, IT, audyt. Takie delegowanie działań dobrze sprawdza się również w firmach produkcyjnych, budowlanych oraz logistycznych. Dla firm korzystniej i efektywnie jest zatrudnić wyspecjalizowaną firmę, która w określonym czasie wykona konkretne działania, niż ponosić koszty wynikające z zatrudnienia dodatkowych pracowników. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy dane prace mają charakter tymczasowy. Wyróżniamy outsourcing pełny oraz outsourcing selektywny. Outsourcing pełny to kompleksowa obsługa całego działu firmy, outsourcing selektywny to obsługa tylko niektórych jego obszarów.

Kto zajmuje się szukaniem pracowników?

Zajmuje się tym zatrudniona firma zewnętrzna. To po jej stronie leży znalezienie odpowiednich na konkretne stanowisko fachowców i dbanie o to, aby wszystkie sprawy kadrowe były odpowiednio uporządkowane. To również firma zewnętrzna zajmuje się regulowaniem wszelkich opłat związanych z Urzędem Skarbowym oraz ZUS-em, a także ponosi koszty związane z urlopami i zwolnieniami lekarskimi. Firma, która podpisuje umowę z firmą świadczącą usługi outsourcingu pracowniczego, jest całkowicie uwolniona od prowadzenia rozliczeń.

Dlaczego warto rozpatrzyć outsourcing pracowniczy?

Outsourcing pracowniczy może przynieść firmie wiele korzyści na wielu płaszczyznach. Poniżej kilka najważniejszych zalet takiego rozwiązania.

Organizacja pracy

Outsourcing pracowniczy to nie tylko oszczędność. Firmy często usprawniają w ten sposób wewnętrzne procesy. Pracownicy zatrudniani w formie umowy outsourcingu to zwykle wykwalifikowani w danej dziedzinie specjaliści, których nie trzeba szkolić i instruować. Pozytywnie przekłada się to na organizację działań wewnątrz przedsiębiorstwa. Dodatkowo jest to szybkie dostosowanie wielkości zatrudnienia do aktualnych potrzeb firmy bez zbędnej rotacji pracowników.

Brak konieczności przeprowadzenia rekrutacji

Ten aspekt jest tak naprawdę połączeniem powyższych. Firma, która decyduje się na outsourcing pracowniczy, może zaoszczędzić środki, które musiałaby przeznaczyć na proces rekrutacji. Jednocześnie nie musi delegować pracowników, którzy proces ten musieliby przeprowadzić. Wyeliminowana jest też niepewność związana z zatrudnieniem nowego pracownika. Firma ma gwarancję, że zatrudniona osoba ma odpowiednie kwalifikacje do wykonania outsourcowanych działań. Pracownik na bieżąco kontrolowany jest przez firmę outsourcingową.

Wygoda

Przedsiębiorstwo, które korzysta z firmy outsourcingowej, nie musi martwić się o formalności związane np. z legalizacją pracy i pobytu cudzoziemców. Otrzymuje za to pewność, że pracownik, który nie spełni oczekiwań, zostanie natychmiast zastąpiony. Dodatkowym plusem jest to, że pracownicy zatrudnieni w formie umowy outsourcingowej, mogą mieć wydłużony czas pracy – nawet do 12 godzin dziennie.

Redukcja kosztów

Firma nie ma potrzeby zatrudnienia dodatkowych pracowników, nie ponosi kosztów rekrutacji i szkolenia pracowników. W przypadku firm zajmujących się np. księgowością, nie musi też inwestować w sprzęt i całą bazę techniczną.