Najnowsze trendy i badania na rynku pracy

MAIN BLOG PICTURE

Obecna sytuacja na rynku pracy w wielu kwestiach prezentuje się optymistycznie, w innych – sugeruje pojawienie się pewnych zagrożeń. Przyjrzyjmy się wynikom najnowszych badań przeprowadzonych wśród pracowników oraz pracodawców.

Otwartość na pracowników zagranicznych

To prawdziwe wyzwanie, z którym polski rynek pracy będzie mierzył się również w przyszłości. Wojna w Ukrainie zmusiła obywateli tego kraju do opuszczenia swoich domów i firm w poszukiwaniu nowego miejsca do życia. Wielu z nich deklaruje pozostanie w naszym kraju na dłużej, a to z kolei wymaga od pracodawców większej elastyczności i otwartości na zatrudnianie pracowników z Ukrainy (tym bardziej, że zgodnie z szacunkami, przynajmniej połowa z obecnie przebywających w Polsce imigrantów posiada wysokie kwalifikacje zawodowe).

 

Mniejsze bezrobocie

Tym, co cieszy najbardziej w obliczu kryzysu gospodarczego, jest mniejsza liczba osób bezrobotnych. Zgodnie z danymi GUS, kwietniu 2022 odsetek wynosił 5,2%. W porównaniu z tym samym miesiącem w 2021 roku jest to spadek o nieco ponad 1 punkt procentowy. Wynik ten dobrze prezentuje się też w stali pozostałych państw Europy. To świetna wiadomość dla każdego, kto poszukuje zatrudnienia. Szanse na znalezienie pracy, na dodatek zgodnej z oczekiwaniami, są znacznie większe.

 

Większe chęci na zmianę pracy

Z obserwacji firm zajmujących się badaniem rynku wynika też, że pracownicy stali się bardziej elastyczni, jeśli chodzi o zmianę dotychczasowego zatrudnienia. Z większą odwagą i determinacją zmierzają do tego, aby rozwijać swoje kompetencje, czerpać większą przyjemność z wykonywania czynności zawodowych, a także zarabiać więcej. To samo dotyczy pracodawców – ofert pracy jest co prawda nieco mniej w związku z niskim bezrobociem, ale są one zdecydowanie bardziej konkurencyjne.

 

Wzrost znaczenia kompetencji

Co za tym idzie, istotne dla zatrudniającego są przede wszystkim kompetencje kandydata. Polski Instytut Ekonomiczny sugeruje wręcz, że wiele firm nie może się rozwijać właśnie ze względu na brak dostępu do pracowników o odpowiednich dla nich kwalifikacjach. Specjalizacja ma więc coraz większe znaczenie. Co ciekawe, znaczenie zyskują kompetencje miękkie: trudniejsze do zmierzenia, ale zarazem bardziej pożądane przez pracodawcę ze względu na ich indywidualny charakter. Zakłada się, że w przyszłości to właśnie one będą w dużej mierze decydować o sukcesie zatrudnienia.