Nowe procedury zatrudnienia uchodźców z Ukrainy

MAIN BLOG PICTURE

Wojna w Ukrainie skłoniła polski rząd do uproszczenia procedur związanych z zatrudnianiem obywateli przybywających zza wschodniej granicy. Warto, abyś jako pracodawca dokładnie zapoznał się z nowymi propozycjami. Na ich podstawie znacznie łatwiej, szybciej i w zgodnie z prawem przyjmiesz do pracy osoby z Ukrainy. Jakie warunki należy spełnić i na które procedury trzeba zwrócić szczególną uwagę?

Do czego zobowiązany jest obywatel Ukrainy?

Uchodźca (lub małżonek uchodźcy), który przybył do Polski z powodu wojny w Ukrainie i zamierza tu zostać, ma prawo do legalnego pobytu oraz zatrudnienia na podstawie Ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jego obowiązkiem jest wówczas przedstawienie stempla polskiej Straży Granicznej, a także pozyskanie numeru PESEL, na postawie którego pobyt zostanie zalegalizowany.

Do czego zobowiązany jest pracodawca?

Jeśli myślisz o zatrudnieniu uchodźców z Ukrainy, musisz pamiętać o kilku kwestiach. Przede wszystkim zwróć uwagę na legalność pobytu osoby, którą chcesz przyjąć do pracy. Następnie w ciągu 14 dni poinformuj o tym najbliższy powiatowy urząd pracy, uzupełniając zgłoszenie o takie dane, jak imię i nazwisko cudzoziemca, zakres obowiązków (w tym m.in. rodzaj umowy, stanowisko, miejsce, stawkę wynagrodzenia) oraz informacje na temat podmiotu powierzającego zajęcie obywatelowi Ukrainy.

Jasne są też zasady dotyczące samego przyjmowania do pracy. Uchodźcy mogą być zatrudniani na podstawie umowy o pracę lub umowy-zlecenia. Konieczne jest spisanie jej w formie dokumentu, a następnie przedłożenie w języku zrozumiałym dla obcokrajowca. Wynagrodzenie nie może być niższe niż obowiązująca stawka minimalna. Zgłoszenie ubezpieczeń powinno natomiast nastąpić w ciągu 7 dni od zatrudnienia.

Więcej na temat zasad zatrudniania uchodźców z Ukrainy dowiesz się ze  stron rządowych oraz portali Powiatowych Urzędów Pracy. Szczegóły poznasz również, kontaktując się bezpośrednio z naszą agencją pracy tymczasowej.