Optymalizacja kosztów zatrudnienia

MAIN BLOG PICTURE

Pandemia COVID – 19 wpłynęła negatywnie na niemalże każdą branżę. Wielu pracodawców poniosło wysokie koszty związane z utrzymaniem biznesu spowodowane brakiem elastyczności w zmianie trybu pracy jak i również spadkiem przychodów z oferowanych usług lub produktów. Jeszcze inni próbowali znaleźć rozwiązania pozwalające na zminimalizowanie wydatków związanych z zatrudnianiem pracowników. Jednym z najczęściej podejmowanych kroków było zwalnianie pracowników. Jednak istnieją inne sposoby na optymalizację kosztów zatrudnienia bez potrzeby podejmowania tak radykalnych kroków.

Czym jest optymalizacja kosztów zatrudnienia?

Optymalizacja kosztów zatrudnienia jest niczym innym jak zminimalizowaniem kosztów ponoszonych przez firmę. Jest to bardzo przydatna opcja, gdy na horyzoncie pojawiają się różnego rodzaju kryzysy mogące odbić piętno na firmie. Optymalizacja może przejawiać się w formie zmiany umów z pracownikami, czy zmianach w czasie pracy.

Od czego zacząć minimalizowanie kosztów zatrudnienia?

Aby dobrze przeprowadzić optymalizację kosztów zatrudnienia należy przeanalizować wielkość wydatków z tym związanych, a następnie zastanowić się nad wprowadzeniem rozwiązań mogących wpłynąć na ich obniżenie. Przy planowaniu nowych opcji pracodawca powinien pamiętać, aby upewnić się czy są one zgodne z regulacjami Kodeksu pracy, gdyż kary związane z jego złamaniem mogą mocno nadszarpnąć budżet. Popularnym krokiem prowadzącym do zmniejszenia kosztów zatrudnienia jest zmiana typu umowy. Jedną z najczęściej zawieranych umów cywilnoprawnych jest umowa zlecenie. Wobec niej pracodawca nie ponosi dodatkowych kosztów związanych z np. nadgodzinami przepracowanymi przez pracownika czy pracą w godzinach nocnych. Co więcej ten typ umowy umożliwia ustalenie kwestii takich jak dodatki, premie czy dodatkowe dni wolne indywidualnie do preferencji pracownika. Również charakteryzuje się krótszym czasem wypowiedzenia. 

Dlaczego zwolnienia pracowników nie są dobrym sposobem na optymalizację kosztów zatrudnienia?

Zwolnienia grupowe, które nasiliły się głównie podczas pandemii, spowodowały późniejsze zapotrzebowanie na pracowników. Pracodawca rozważając decyzję o zwolnieniu powinien wziąć pod uwagę, nie tylko przychody firmy w ostatnim czasie, ale również czynniki takie jak stosunek ilości pracy do ilości pracowników, czy wahania sezonowe. Po ustaniu kryzysu, może okazać się, że zapotrzebowanie na pracowników ponownie wzrośnie i zamiast zmniejszać koszty pracodawca będzie musiał przeznaczyć część kosztów na rekrutację potencjalnych kandydatów do pracy. Co więcej zwalnianie pracowników z powodu kryzysu nie świadczy dobrze o pracodawcy, szczególnie gdy pracownik mieszka z rodziną lub jego jedynym źródłem dochodu jest praca.

Zatem, jak dobrze zaplanować optymalizację kosztów zatrudnienia?

– zaproponować typ umowy, korzystny dla obu stron;

– wprowadzić bezpłatne nadgodziny;

– zadbać o elastyczne formy zatrudnienia, np. praca zdalna;

– zatrudniać pracowników tymczasowych;

– outsourcing działów, np. zlecenie firmie zewnętrznej prowadzenie działań marketingowych.