Outplacement – czym jest? Czy przynosi jakieś korzyści?

MAIN BLOG PICTURE

Czy wiesz, że średni czas poszukiwania pracy w Polsce to aż 12 miesięcy? Ponadto zdecydowana większość pracowników, szczególnie teraz, w czasach pandemii, oczekuje od pracodawcy wsparcia w przypadku redukcji etatów. Pracownicy cenią sobie atmosferę miejsca pracy i coraz częściej mocno identyfikują się z firmą, w której pracują, dlatego najlepsi z nich decydują się na outplacement, zwany inaczej systemem łagodnych zwolnień.

Czym jest outplacement?

W dzisiejszych czasach najbardziej cenione na rynku pracy firmy cały czas dbają o to, aby pracownicy byli zadowoleni ze współpracy, zmotywowani do swoich działań i czuli się potrzebni. Zwolnienia są niełatwe nie tylko dla pracowników, dlatego złotą zasadą rynku HR jest przeprowadzanie takich procesów w jak najmniej bolesny sposób.

 
Outplacement, czyli zwolnienia monitorowane, to działania, które mają wspierać zwolnionych pracowników oraz pomóc im znaleźć nową pracę lub założyć własną działalność gospodarczą. Choć historia outplacementu sięga lat 40. XX wieku, w Polsce pojęcie to pojawiło się dopiero z końcem lat 90. Outplacement wykorzystuje się głównie w obliczu restrukturyzacji, kiedy pracę traci wiele osób w jednym czasie. Nic nie stoi jednak na przeszkodzie, aby pomagać pracownikom indywidualnie. Coraz częściej z takiego rozwiązania korzystają też mali przedsiębiorcy, wykorzystując różnego rodzaju narzędzia, aby wspierać pracowników na wielu płaszczyznach:

  • wyznaczając krótko- i długoterminowe plany zawodowe, a także pomagając zidentyfikować mocne i słabe strony pracownika;
  • opracowując profesjonalne CV i strategię poszukiwania nowej pracy;
  • pomagając stworzyć listę potencjalnych nowych pracodawców;
  • budując relacje zawodowe i przygotowując do nowych procesów rekrutacji;
  • szkoląc i ucząc nowych umiejętności;
  • zapewniając konsultacje z psychologiem.

Rodzaje outplacementu

Outplacement może obejmować wiele różnorodnych narzędzi, do najczęściej stosowanych należą jednak działania w zakresie doradztwa zawodowego i psychologicznego dla pracowników, a także szkolenia i bezpośrednie wsparcie w znalezieniu nowej pracy. Najczęściej dzielimy outplacement na dwa główne rodzaje.

  • Outplacement grupowy, który przeprowadzany jest w wyniku restrukturyzacji firmy (np. likwidacji działu). Rozwiązania są w tym przypadku skierowane do dużej grupy, bez indywidualnego podejścia.

  • Outplacement indywidualny – skierowany do pojedynczych pracowników, dopasowany do konkretnych osób.

Czy outplacement przynosi firmie jakieś korzyści?

Nietrudno wskazać korzyści, które płyną z outplacementu dla pracowników – łatwiej jest im znaleźć nowe zatrudnienie i powrócić na rynek pracy. Jakie korzyści taki łagodny system zwolnień może jednak przynieść pracodawcy, który go stosuje?