Pierwszy dzień w pracy – jak sobie poradzić ze stresem i zrobić dobre wrażenie

MAIN BLOG PICTURE

Nowemu pracownikowi, który rozpoczyna swoją karierę zawodową, czy też zmienia miejsce pracy zależy na zrobieniu dobrego wrażenia i jak najszybszym wdrożeniu się w organizację firmy. Każda nowa sytuacja, czy to w życiu prywatnym, czy w zawodowym, związana jest z poczuciem niepewności, czy stresu.

Wielu z nowo zatrudnionych pracowników zadaje sobie szereg pytań, które im wtedy towarzyszą: Jak będzie postrzegany przez współpracowników? Jakie wrażenie zrobi na przełożonym? Czy będzie dobrze porozumiewał się z zespołem? Czy podoła obowiązkom, które zostaną mu wyznaczone?


Do pierwszego dnia pracy możemy podejść bardzo schematycznie, żeby zniwelować poczucie stresu i niepewności. Powinniśmy pamiętać przy tym, że to my zostaliśmy wybrani podczas procesu rekrutacji i dlatego też mamy prawo czuć się pewni siebie i swoich umiejętności, a to będzie kluczem do dalszego sukcesu i samorealizacji na danym stanowisku pracy. Żeby udowodnić to też współpracownikom i zrobić dobre wrażenie możemy jeszcze raz zapoznać się profilem firmy, jej działalności, zrobić analizę konkurencji, przygotować listę pytań dot. charakteru pracy i zakresu obowiązków. Nie bez znaczenia będzie też przygotowanie swojej wizytówki, a mianowicie powinniśmy w sposób rzeczowy zarekomendować swoją osobę i dotychczasową ścieżkę kariery w odpowiedzi na pytania współpracowników, które też nie rzadko są pewnym standardem (każdy chce wiedzieć, z kim będzie pracować i na jaką pomoc od danej osoby może liczyć). 


Ważnym aspektem jest również dress code, który w danej firmie obowiązuje. Zazwyczaj nowi pracownicy nie znają zwyczajów panujących w danym miejscu, dlatego też należy przyjąć podczas pierwszych dni pracy formę oficjalną, która też de facto będzie podkreślała nasze profesjonalne podejście do zajmowanego stanowiska pracy.  

Kolejną bardzo istotną kwestią jest również nasza inicjatywa. Nowy pracownik powinien wykazać się swoją kreatywnością i motywacją do pracy. Nie powinien zatem bać się zadawać pytań, czy czekać na sugestie innych osób. Pierwsze dni pracy, podobnie, jak okres próbny są po to, żeby pracownik mógł pokazać, na ile jest osobą zorganizowaną, zaangażowaną i co nowego może wnieść do danego miejsca pracy.


Pierwszy dzień w pracy potraktujmy jako zadanie, do którego musimy podejść z uśmiechem na ustach i z dużym zaangażowaniem, bo dzięki temu możemy odnieść pełen sukces i zostać właściwie zrozumiani przez otaczających nas współpracowników.