Porównanie pracy tymczasowej oraz outsourcingu

MAIN BLOG PICTURE

Polskie firmy coraz częściej decydują się dziś na outsourcing pracowniczy. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach jest on pracą tymczasową. Wiele osób stosuje te pojęcia zamiennie, warto jednak mieć na uwadze, że często w firmach zdarzają się kontrole ZUS czy PIP, które mają na celu sprawdzenie, czy w organizacji na pewno występuje faktyczny outsourcing pracowniczy. Wyjaśniamy, czym są praca tymczasowa i outsourcing i jakie są między nimi różnice.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy zadań przez czas nie dłuższy niż wskazany w ustawie. Zadania te muszą mieć charakter sezonowy, okresowy i doraźny. Dodatkowym wymogiem jest to, aby terminowe wykonanie przez pracowników zatrudnionych przez pracodawcę nie było możliwe lub nie należało do ich obowiązków. W pracę tymczasową zaangażowane są trzy podmioty – pracodawca, pracownik tymczasowy oraz agencja pracy tymczasowej. Rolą agencji pracy tymczasowej jest tu przeprowadzenie procesu rekrutacji oraz dokonanie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika. W przeciwieństwie do większości form zatrudnienia, praca tymczasowa nie jest regulowana żadnym dokumentem zwanym umową o pracę tymczasową. Zainteresowane podmioty podpisują po prostu umowę o pracę na czas określony lub umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing to przekazywanie zadań, projektów czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa zawierana jest między stronami – agencją pośrednictwa pracy, pracownikiem a pracodawcą-użytkownikiem. Warto wspomnieć, że pracodawca korzystający z outsourcingu nie pozostaje w stosunku prawnym z pracownikiem.

Outsourcing jest działaniem nastawionym na długą współpracę. Najczęściej obejmuje takie zadania jak administracja spraw kadrowych lub systemów informatycznych, obsługa prawna i księgowość, szkolenia czy usługi ochroniarskie. Najczęściej podawanym przez firmy powodem zatrudniania dodatkowych pracowników na zasadzie outsourcingu są oszczędności. Nierzadko korzystanie z usług zewnętrznych jest tańsze od utrzymywania na stałe zespołu pracowników. Pracodawca oszczędza też czas na procesie rekrutacji i obsłudze kadrowo-płacowej. Wreszcie, outsourcing umożliwia realizację usług na lepszym poziomie oraz dostęp do specjalistycznej branżowej wiedzy.

Najistotniejsze różnice między outsourcingiem a pracą tymczasową

Przede wszystkim te formy zatrudnienia różnią się podstawą prawną – pracę tymczasową reguluje prawo (ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych), a outsourcing pracowniczy nie posiada regulacji w przepisach. Dodatkowo w przypadku tego drugiego zlecaniem zadań oraz kierowaniem projektami zajmuje się zewnętrzny usługodawca, czyli w tym przypadku agencja pośrednictwa pracy. Pracodawca może jedynie określić swoje oczekiwania. W przypadku pracy tymczasowej pracownicy podlegają kierownictwu pracodawcy-użytkownika.

Kolejną różnicą jest czas zatrudniania pracowników – w outsourcingu nie ma on żadnego znaczenia, w pracy tymczasowej natomiast osoba może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat lub nieprzerwanie 36 miesięcy, jeśli zastępuje nieobecnego pracownika stałego.

Różnice widać również w sposobie wynagradzania. W przypadku outsourcingu agencja pośrednictwa pracy ma dowolność w określaniu wynagrodzenia. W przypadku pracowników tymczasowych ich wynagrodzenie musi odpowiadać wynagrodzeniu innych pracowników u danego pracodawcy.