Porównanie pracy tymczasowej oraz outsourcingu

MAIN BLOG PICTURE

Polskie firmy coraz częściej decydują się dziś na outsourcing pracowniczy. Okazuje się jednak, że w wielu przypadkach występuje pod postacią pracy tymczasowej. Wiele osób stosuje te pojęcia zamiennie, warto jednak pamiętać o możliwych kontrolach ZUS czy PIP, które mają na celu sprawdzenie, czy w organizacji na pewno ma miejsce outsourcing pracowniczy. Poniżej wyjaśniamy, czym są praca tymczasowa i outsourcing i jakie są między nimi różnice.

Czym jest praca tymczasowa?

Praca tymczasowa to wykonywanie na rzecz danego pracodawcy czynności przez czas nie dłuższy niż wskazany w ustawie. Czynności te muszą mieć charakter sezonowy, okresowy i doraźny. Czynności zlecone pracownikowi tymczasowemu nie mogą pokrywać się z obowiązkami pracowników zatrudnionych bezpośrednio u pracodawcy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy pracownicy nie są w stanie wykonać danego zadania na czas. W pracę tymczasową zaangażowane są trzy podmioty – pracodawca, pracownik tymczasowy oraz agencja pracy tymczasowej. Rolą agencji pracy tymczasowej jest przeprowadzanie procesu rekrutacji oraz dokonanie wszelkich formalności związanych z zatrudnieniem nowego pracownika. Zamiast podpisywania umowy o pracę tymczasową strony podpisują umowę o pracę na czas określony lub umowę o pracę na czas wykonania określonej pracy.

Czym jest outsourcing?

Outsourcing to przekazywanie zadań, projektów czy procesów do realizacji firmie zewnętrznej na podstawie umowy cywilnoprawnej. Umowa zawierana jest między firmą outsourcingową, a Klientem.

Outsourcing jest działaniem nastawionym na dłuższą współpracę. Najczęściej obejmuje takie kwestie jak administracja spraw kadrowych lub systemów informatycznych, obsługa prawna i księgowość, szkolenia czy usługi ochroniarskie. Oszczędność czasu i pieniędzy to najczęstszy powód wyboru outsourcingu. Nierzadko korzystanie z usług zewnętrznych jest tańsze od utrzymywania na stałe zespołu pracowników. Pracodawca oszczędza też czas na procesie rekrutacji i obsłudze kadrowo-płacowej. Ponadto, outsourcing umożliwia realizację usług na lepszym poziomie oraz dostęp do specjalistycznej branżowej wiedzy.

Najistotniejsze różnice między outsourcingiem a pracą tymczasową

Podstawową różnicą jest forma prawna, która reguluje te dwie formy. Praca tymczasowa jest regulowana przez ustawę o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, outsourcing pracowniczy natomiast, nie posiada podstawy prawnej. Co więcej, w przypadku tego drugiego zlecaniem zadań oraz kierowaniem projektami zajmuje się zewnętrzny usługodawca, czyli agencja pośrednictwa pracy. Pracodawca może jedynie określić swoje oczekiwania. W przypadku pracy tymczasowej pracownicy podlegają kierownictwu pracodawcy-użytkownika.

Kolejną różnicą jest czas zatrudniania pracowników – w outsourcingu nie ma on żadnego znaczenia. W przypadku pracy tymczasowej osoba może wykonywać pracę na rzecz jednego pracodawcy przez 18 miesięcy w ciągu 3 lat lub nieprzerwanie 36 miesięcy, jeśli zastępuje nieobecnego pracownika stałego.

Różnice są widoczne również w sposobie wynagradzania. W przypadku outsourcingu agencja pośrednictwa pracy ma dowolność w określaniu wynagrodzenia. W przypadku pracowników tymczasowych ich wynagrodzenie musi odpowiadać wynagrodzeniu innych pracowników u danego pracodawcy.