Różnice między pracą tymczasową a stałym zatrudnieniem

MAIN BLOG PICTURE

Coraz więcej ogłoszeń na portalach z ofertami pracy to ogłoszenia pracy tymczasowej, zarówno w Polsce, jak i za granicą. Czy warto odpowiadać na takie ogłoszenia? Czym jest praca tymczasowa i czym różni się od zatrudnienia na pełen etat? Czy takie rozwiązanie jest korzystne dla pracownika i pracodawcy? Wyjaśniamy wszystko, co należy wiedzieć w przypadku rozważania podjęcia takiej formy zatrudnienia.

Na czym polega praca tymczasowa?

Mówiąc najprościej, jest to zatrudnienie podejmowane nie na stałe, ale na określony czas. Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych podaje, że maksymalny okres wykonywania przez pracownika pracy tymczasowej to 18 miesięcy w ciągu trzech lat lub nieprzerwanie 36 miesięcy, gdy pracownik tymczasowy zastępuje nieobecnego pracownika stałego.


Umowa w ramach pracy tymczasowej jest trójstronną relacją między pracownikiem, pracodawcą i agencją pośrednictwa pracy. Agencja pracy rekrutuje i zatrudnia pracownika, a następnie kieruje go do swojego klienta, czyli pracodawcy, w celu świadczenia na jego rzecz pracy tymczasowej. Pracą tymczasową jest również zatrudnienie sezonowe, dorywcze czy weekendowe. Warto pamiętać o tym, że pracownik, który korzysta z usług agencji pośrednictwa pracy, nie ponosi żadnych kosztów. Ponosi je pracodawca, na rzecz którego wykonywana jest praca tymczasowa.

Różnice między pracą tymczasową a stałym zatrudnieniem

Nieprawdą jest, że osoba przyjmowana na krótki, określony czas jest zwykle traktowana w kwestii warunków zatrudnienia mniej korzystnie niż osoba na etacie. Praca tymczasowa też wiąże się z wieloma przywilejami jak prawo do urlopu wypoczynkowego i zwolnienia chorobowego, a także okres składkowy liczący się do emerytury.


Zarówno „standardowa” umowa o pracę, jak i umowa o pracę tymczasową podlegają przepisom Kodeksu Pracy, są jednak oczywiście pewne różnice między tymi formami zatrudnienia. Przede wszystkim pracownik tymczasowy nie podpisuje umowy bezpośrednio z firmą, na której rzecz będzie wykonywał pracę, tak jak w przypadku zwykłej umowy – robi to z agencją pracy tymczasowej, która kieruje go do swojego klienta, czyli pracodawcy. Kolejną różnicą jest czas zatrudnienia – umowa o pracę tymczasową zawierana jest na czas określony. Inaczej wygląda też okres wypowiedzenia – jeżeli umowa zawarta jest na maksymalnie 2 tygodnie, okres wypowiedzenia wynosi 3 dni; gdy czas zatrudnienia jest dłuższy niż 2 tygodnie, wynosi on tydzień. Zwykła umowa o pracę może natomiast mieć nawet 3-miesięczny okres wypowiedzenia.

Dodatkowo, mimo że pracownikowi tymczasowemu przysługuje urlop, to na trochę innych zasadach. W przeciwieństwie do zwykłej umowy o pracę nie ma tu znaczenia, jaki jest staż pracy pracownika – za każdy przepracowany miesiąc otrzymuje on 2 dni urlopu (czyli 24 dni łącznie). Aby jednak otrzymać prawo do urlopu, pracownik musi być do dyspozycji pracodawcy przez minimum miesiąc.

Czy warto podjąć pracę tymczasową przez agencję pracy?

Taka forma zatrudnienia ma wiele zalet. Często wybierana jest przez młodych ludzi, zbierających pierwsze doświadczenia na rynku pracy, a także przez osoby poszukujące źródła dodatkowego zarobku (takie osoby najczęściej wybierają pracę sezonową lub weekendową). Pracownicy tymczasowi mają dużą dowolność w wyborze miejsca pracy, dlatego ta forma zatrudnienia jest wręcz stworzona dla osób zdobywających pierwsze doświadczenia, mogą bowiem sprawdzić się i przekonać, czy dane stanowisko lub branża im odpowiada. Zatrudnienie tymczasowe wiąże się zwykle z elastycznym czasem pracy, co dla wielu osób jest ogromną zaletą – mogą skutecznie łączyć życie zawodowe z innymi obowiązkami.