Rozwijamy się – poznaj Dział Rekrutacji Stałych

MAIN BLOG PICTURE

Rynek rekrutacji w Polsce rozwija się w błyskawicznym tempie. Również w FOLGA długofalowa strategia rozwoju firmy i portfela usług HR nieustannie ewoluują. W ramach ciągłej ekspansji rynku, a także cały czas rosnącej liczby branż, w których jesteśmy obecni, zdecydowaliśmy się wyodrębnić niezależny Dział Rekrutacji Stałych.

Czym zajmuje się Dział Rekrutacji Stałych?

Rekrutacja stała to usługa, która ma na celu dotarcie do wąskiej grupy kandydatów o różnym profilu, przy założeniu ich bezpośredniego zatrudnienia w firmie, dla której rekrutacja jest prowadzona. Zwykle, choć nie zawsze, jest to zatrudnienie na średnim lub wyższym szczeblu organizacyjnym firmy.

Rekrutacja stała sprawdza się zarówno w branżach, które cechują się wysoką rotacją pracowników i dużym zapotrzebowaniem na specjalistów, jak i w takich, które mają cykliczne potrzeby personalne lub nie prowadzą własnego działu HR.

 

Rekrutacja stała jest optymalną metodą pozyskiwania kandydatów, ponieważ opiera się na ścisłej współpracy między agencją zatrudnienia a pracodawcą – stanowisko pracy jest dokładnie analizowane, tak jak i potrzeby i wymagania pracodawcy.

Korzyści pracodawcy wynikające z rekrutacji stałej

Powierzenie procesów rekrutacyjnych w zakresie rekrutacji stałych firmie FOLGA to szereg korzyści dla Twojej firmy.

Gwarantujemy sprawną realizację procesu rekrutacyjnego – precyzyjna rekrutacja i wybór odpowiedniego kandydata może przebiegać sprawnie tylko wtedy, gdy firma rozumie Twoje potrzeby i ma duże doświadczenie w przeprowadzaniu procesów rekrutacyjnych. My zdecydowanie je mamy.

Pomagamy Ci przygotować profile osobowościowe kandydatów, którzy odpowiadają Twoim wymaganiom na dane stanowisko, a także pasują do Twojej kultury korporacyjnej.

Kompleksowa ocena kwalifikacji i predyspozycji kandydata – prowadzimy za Ciebie wstępną selekcję kandydatów, szczegółowo ich analizując. Ty dokonujesz tylko ostatecznego wyboru.

Wysoka jakość, która opierają się na zaufaniu i lojalności. Gwarantujemy poufność informacji oraz pełną dyskrecję w zakresie Twoich rekrutacji i informacji dotyczących Twojej firmy.

Otwarta i elastyczna współpraca w zakresie kompleksowej realizacji projektu rekrutacyjnego.

Wysoka skuteczność takiej formy rekrutacji i oszczędność Twojego czasu. Ogromną zaletą rekrutacji stałej jest wielopoziomowość. Kandydaci są szczegółowo weryfikowani na różnych płaszczyznach, nie tylko pod kątem doświadczenia i wykształcenia, ale też predyspozycji psychologicznych.

Korzyści pracodawcy wynikające z rekrutacji stałej

Staramy się być maksymalnie elastyczni, kolejne kroki współpracy dostosowując do potrzeb i wymagań konkretnego klienta. Aby rekrutacja przebiegła bez zarzutu, na każdym etapie informujemy klienta o statusie realizacji zamówienia, postępach i ewentualnych zmianach.

 

Zwykle współpraca wygląda następująco:

Idealny profil kandydata

Wspólnie z klientem opracowujemy opis stanowiska, a także pomagamy przygotować idealny profil kandydata. Na tym etapie staramy się zdobyć jak najwięcej informacji o potrzebach klienta, aby jak najprecyzyjniej zdefiniować pasującego do wymagań kandydata.

Direct search / Headhunting

Dobieramy narzędzia rekrutacyjne, które najlepiej sprawdzą się w danym przypadku. Wykorzystując nasze doświadczenie i umiejętności prowadzimy direct search lub headhunting i pozyskujemy aplikację od kandydatów.

Selekcja kandydatów

Dokonujemy wstępnej selekcji kandydatów i zapraszamy pierwsze osoby na rozmowy kwalifikacyjne. Jeśli jest taka potrzeba, dzielimy ja na kilka etapów.

Rekomendacja kandydatów

Po zawężeniu listy do kilku kandydatów opracowujemy profile wybranych kandydatów wraz z ich mocnymi i słabymi stronami. Przedstawiamy rekomendacje wybranych osób na ujednoliconym wzorze.

Wybór kandydatów

Klient spotyka się z wybranymi kandydatami i dokonuje wyboru.

Zatrudnienie

Przedstawiamy ofertę wybranemu kandydatowi, następnym krokiem jest zatrudnienie go w firmie klienta.