Sposoby na legalizację pracy cudzoziemców – które zezwolenie będzie najkorzystniejsze?

MAIN BLOG PICTURE

Zatrudnienie cudzoziemców w Polsce nikogo już nie dziwi – osób z zagranicy widzimy coraz więcej we wszystkich branżach. W szczególności duże firmy bardzo cenią sobie zagranicznych pracowników – zatrudnienie cudzoziemców pozwala na optymalizację kosztów zatrudnienia przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości pracy. Co więcej obecność zagranicznych pracowników może pozytywnie wpłynąć na panującą atmosferę w firmie, a w przyszłości może zaowocować rozszerzeniem działalności firmy na zagraniczne rynki. Sposobów na legalizację pracy cudzoziemców jest wiele, a wraz ze zmieniającymi się regulacjami prawnymi tych sposobów przybywa.

Legalne zatrudnienie cudzoziemca przybiera zwykle jedną z następujących form:

  • zezwolenie na pracę, 
  • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, 
  • jednolite zezwolenie na pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagających wysokich kwalifikacji, 
  • oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi, 
  • zezwolenie na pobyt czasowy na podstawie prowadzonej działalności gospodarczej. 

Czym charakteryzują się te zezwolenia oraz jakie korzyści się z nimi wiążą?

Zezwolenie na pracę

Ten typ zezwolenia legalizuje pracę cudzoziemca u konkretnego pracodawcy i na konkretnym stanowisku. O zezwolenie dla pracownika musi wystąpić pracodawca – przedstawia odpowiednie dokumenty i wypełnia wniosek, w którym opisuje dane stanowisko, które obejmie nowy zatrudniony, a także wskazuje, jaki będzie rodzaj umowy i jaka będzie wysokość wynagrodzenia. 

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy i pracę

Jednolite zezwolenie na pobyt czasowy to jedno zezwolenie, które łączy zezwolenie na pracę z legalizacją pobytu cudzoziemca w Polsce. Może się o nie ubiegać cudzoziemiec w odpowiednim urzędzie wojewódzkim. Zezwolenie wydawane jest na 3 lata i podobnie jak zezwolenie na pracę, daje możliwość pracy tylko u konkretnego pracodawcy. Istnieje również zezwolenie nazywane Blue card, które jest zezwoleniem na pobyt czasowy i pracę w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji (obejmuje cudzoziemców, którzy mają wyższe kwalifikacje zawodowe, a jego zarobki są równe lub wyższe niż 150% przeciętnego wynagrodzenia).

Oświadczenie o powierzeniu pracy cudzoziemcowi

Ten typ legalizacji zatrudnienia musi być zarejestrowany przez pracodawcę we właściwym urzędzie pracy. Umożliwia pracę przez maksymalnie 6 miesięcy u jednego pracodawcy i na określonych warunkach.

Formalności związane z zatrudnieniem pracownika ze wschodu
Popularne
Try&Hire – jak ograniczyć ryzyko zatrudnienia niedopasowanego kandydata
Popularne
FOLGA BLOG Najczęstsze problemy w rekrutacji
Popularne
Porównanie pracy tymczasowej oraz outsourcingu
Popularne