Try&Hire. Jak ograniczyć ryzyko zatrudnienia niedopasowanego kandydata.

MAIN BLOG PICTURE

Jeśli Twoja firma funkcjonuje w branży cechującej się sezonowością produkcji lub gdy ciężko jest przewidzieć poziom zamówień i związany z nim nakład pracy, na pewno wiele razy spotkałeś się z pojęciem pracy tymczasowej. Jest to często wybierana forma zatrudnienia, która z roku na rok zyskuje na popularności. Z punktu widzenia daje ona dodatkowy benefit – umożliwia zweryfikowanie pracownika w strukturze firmy przed podjęciem decyzji o stałym zatrudnieniu. Mowa o popularnym ostatnio trendzie Try&Hire.

Czym jest Try&Hire i na czym polega?

Mówi się, że usługa Try&Hire to maksymalizowanie czasu potrzebnego na zweryfikowanie pracownika. Jest to jedna z najbardziej nowoczesnych i najbardziej korzystnych form rekrutowania personelu. Umożliwia sprawdzenie kwalifikacji i predyspozycji pracownika przed zatrudnieniem go na stałe. Jest to pewnego rodzaju połączenie zalet leasingu pracowniczego oraz rekrutacji i selekcji. Pracownik tymczasowy zatrudniany jest przez agencję pracy tymczasowej i to ona jest jego pracodawcą. To agencja ponosi wszelkie koszty obsługi kadrowo-płacowej, a także koszty administracyjne i koszty rekrutacji.
Tak naprawdę jedyną różnicą między usługą Try&Hire a praca tymczasową jest perspektywa przejścia na stałe zatrudnienie do pracodawcy użytkownika w dowolnym momencie pracy. Firma, która zawarła z agencją pracy tymczasowej umowę Try&Hire, może bez żadnych kosztów przyjąć pracownika w dowolnym momencie. Gdy tylko pracodawca przekona się o wartości pracownika, może zaprosić go do stałej współpracy. Oczywiście zatrudnienie na stałe nie jest obligatoryjne. Pracodawca użytkownik ma zawsze prawo do zrezygnowania z pracownika w każdym momencie i podjęcia współpracy z innym pracownikiem skierowanym przez agencję pracy tymczasowej.

Komu polecamy usługę Try&Hire?

Warto skorzystać z usługi Try&Hire szczególnie wtedy, gdy jako pracodawca nie masz pewności czy stanowisko, które chcesz stworzyć, zatrudniając nowego pracownika, naprawdę będzie Ci w niedalekiej przyszłości potrzebne. Często w grę wchodzi tu kwestia dodatkowego obciążenia budżetu – taka forma zatrudnienia pozwala sprawdzić, czy zatrudnienie na stałe będzie możliwe. Warto wspomnieć, że wbrew przypuszczeniom Try&Hire to nie jest usługa dla firm, które szukają pracowników sezonowych – założeniem usługi jest możliwość zweryfikowania pracownika pod kątem zatrudnienia go na stałe.

W jej ramach najczęściej rekrutuje się pracowników na stanowiska biurowe, a także specjalistyczne jak obsługa procesów rekrutacyjnych, wsparcie logistyki, obsługa księgowa i inne wymagające twardych kompetencji. Często są też stanowiska specjalistyczne kierowane do osób, których doświadczenie zawodowe jest bardzo małe – są to na przykład świeżo upieczeni inżynierowie, którzy mają wiedzę teoretyczną, ale jeszcze nie pracowali w zawodzie.


Dlaczego warto postawić na Try&Hire?

Główne korzyści, które niesie za sobą usługa Try&Hire, to:

Ograniczenie kosztów – niższe są np. koszty pracy w początkowym okresie zatrudnienia pracownika tymczasowego, a także koszty administracyjne.

Możliwość sprawdzenia kandydata zatrudnionego przez zewnętrzną agencję – oprócz sprawdzenia wiedzy i umiejętności idzie za tym też możliwość wzajemnego poznania się pracownika i pracodawcy.

Zmniejszenie ryzyka rotacji pracowników.

Zredukowanie ryzyka nietrafionej rekrutacji – ryzyko zatrudnienia nieodpowiedniego kandydata na stałe zostaje praktycznie zminimalizowane.

Brak formalności związanych z zatrudnieniem pracownika – wszystkim zajmuje się agencja pracy tymczasowej.

Możliwość przetestowania więcej niż jednego kandydata.