Zmiana czasu, a wynagrodzenie pracownika.

MAIN BLOG PICTURE

Już w najbliższą niedzielę (31 października) wskazówki naszych zegarków zostaną przesunięte o godzinę do tyłu, a my pożegnamy się z czasem letnim wkraczając w czas zimowy. Dzięki temu zyskujemy dodatkową godzinę snu. Wówczas w nietypowej sytuacji są stawiani pracownicy zmianowi, pracujący w noc zmiany czasu.

Zmiana nocna z soboty na niedzielę, jak pracownik zostanie rozliczony?

Pracując w momencie zmiany czasu z letniego na zimowy, pracownik zamiast przepracować 8 godzin przepracuje ich 9. Według Kodeksu pracy, przekroczenie dozwolonych 8 godzin pracy jest liczone jako nadwyżka czasu pracy. W przypadku 9 godzin, które przepracują pracownicy ostatnia godzina zostanie zaliczona jako nadgodzina, a pracownicy otrzymają zarówno wynagrodzenie adekwatne do stawki godzinowej ustalonej przez pracodawcę, jak i dodatek za pracę w nocy w wysokości 20% tej stawki. 

W takim razie, co w przypadku pracowników pracujących w noc zmiany czasu zimowego na letni?

Odwrotna kwestia dotyczy pracowników zmianowych, którzy zmianę czasu z zimowego na letni spędzą w zakładzie pracy. Zamiast 8 godzin przepracują ich tylko 7. Nie oznacza to jednak, że nie otrzymają wynagrodzenia za tę godzinę. Ta zmiana czasu jest traktowana jako dostosowanie się do ogólnych przepisów, na które pracownicy nie mają wpływu. Ich wynagrodzenie natomiast nie będzie zawierało dodatku za pracę w nocy.

CEST, CET – czyli dlaczego zmieniamy czas?