4 zasady modelu ARTE

MAIN BLOG PICTURE

Zmiana stanowiska pracy w określonej organizacji i przejęcie na siebie obowiązków menedżerskich, czy stricte kierowniczych może zainicjować potrzebę zmiany dotychczasowej organizacji pracy i jednocześnie podejścia do współpracowników. W momencie, kiedy stajemy się szefem dla swoich kolegów, z którymi nie łączyły nas tylko relacje zawodowe, niezbędny może okazać się model ARTE.

Poznanie jego wartości pozwoli na uporządkowanie zasad potrzebnych do właściwego funkcjonowania w grupie i do przyjęcia odpowiedniego modelu zarządzania.


Nazwa ARTE pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: Authority, Rules, Team, Equilibrium. Każde z tych słów ma odniesienie do jednej z czołowych zasad zarządzania zespołem, którego członkowie stanowili wcześniej grupę przyjaciół, kolegów z pracy, zajmujących stanowisko na podobnym szczeblu, a w perspektywie czasu, czy rozwoju firmy, liderem zostaje jeden z nich.


Przyjęcie stanowiska kierowniczego może budzić obawy, jak będziemy postrzegani przez współpracowników? Jak będę przedstawiały się dotychczas wykształtowane relacje i czy wydawane przez nas polecenia będą spotykały się z uznaniem?


Poznanie czterech zasad modelu ARTE pozwoli na przygotowanie pracownika do zajmowania stanowiska menedżerskiego.

1) Authority

Nie jest cechą charakteru i nie jest też postawą, a jest sposobem, w jaki postrzegają nas inni. W sytuacji, gdy jesteśmy liderem naszych kolegów z pracy nie możemy skorzystać z autorytetu formalnego. Tak naprawdę nasze zachowanie w perspektywie czasu może pokazać, że na autorytet zasługujemy. Za jego nabyciem przemawiać muszą nasze kompetencje, pozyskanie wiarygodności w oczach pracowników, pewność siebie, niezmienność prezentowanego wizerunku, opanowanie, dystans do siebie, czy też zdolność przyznania się do swoich błędów.

2) Rules

Wyznaczenie reguł, czy też oczekiwań daje pracownikom poczucie bezpieczeństwa. Znają oczekiwania szefa i wiedzą też, jakie cele mają wyznaczone, a to pozwala im w ich realizacji. Spotkanie, na którym przedstawimy intencje, cele, wyznaczymy granice, nazwiemy preferencje, czy też zainicjujemy zadawanie pytań, pozwoli na uporządkowanie istniejących już relacji i usprawni funkcjonowanie nowej grupy.

3) Team

W momencie przyjęcia stanowiska lidera wszystkie oceny skupiają się właśnie na nim: lider analizuje swoją postawę, decyzje, strategie, współpracownicy też interpretują zachowania nowego przełożonego, a to staje na przeszkodzie efektywności całego zespołu. Odwrócenie takiego stanu rzeczy i nakierunkowanie zespołu na wyznaczone zadania pozwoli na polepszenie wyników.

4) Equilibrium

Żeby model zarządzania funkcjonował poprawnie należy znaleźć równowagę między zachowaniem ,,koleżeńskich”, dobrych relacji z współpracownikami, a koncentracją na zadaniach i osiąganiu wyników.

Wszystkie składowe modelu ARTE i wiedza, że taki model może być pomocny w nowej sytuacji z pewnością przyczyni się do właściwego funkcjonowania zespołu i respektowania nowego lidera.

Share

Najnowsze artykuły

4 zasady modelu ARTE