Jakie zdarzają się wypadki w pracy i jak sobie z nimi radzić

MAIN BLOG PICTURE

Może się zdarzyć, że w Twoim miejscu pracy dojdzie do nieszczęśliwego wypadku.
Co należy wtedy zrobić?
Czym tak naprawdę jest wypadek przy pracy i jakie są podstawowe rodzaje takich wypadków?
Jak należy się zachować i kogo powiadomić?

Czym jest wypadek przy pracy?

Definicję wypadku przy pracy podaje Ustawa z dnia 30.10.2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Mówi ona, że „za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć”. 


Z założenia zdarzenie to powinno nastąpić w związku z pracą, podczas wykonywania przez pracownika zwykłych czynności lub wykonywania poleceń przełożonych, lub dyspozycji pracodawcy (za wypadek przy pracy uważa się również zdarzenie, które nastąpiło w drodze do/z pracy).

Jakie są rodzaje wypadków przy pracy?

Wyróżniamy cztery rodzaje wypadków przy pracy:

 • Lekkie – wszystkie wypadki przy pracy, które nie noszą znamion wypadku śmiertelnego i ciężkiego.
 • Ciężkie – to takie wypadki, które skutkują ciężkim uszkodzeniem ciała. Do ciężkich uszkodzeń ciała należą: utrata wzroku, słuchu, mowy i zdolności rozrodczej, a także inne uszkodzenie ciała, które narusza podstawowe funkcje organizmu, a także trwałe choroby psychiczne, niezdolność do pracy w zawodzie i trwałe bądź istotne zeszpecenie lub zniekształcenie ciała.
 • Śmiertelne – wypadek śmiertelny to wypadek, podczas którego (lub po którym) nastąpiła śmierć poszkodowanego (liczy się okres do 6 miesięcy od dnia wypadku).
 • Zbiorowe – wypadki, którym uległy co najmniej dwie osoby podczas jednego zdarzenia.

Jak radzić sobie z wypadkiem przy pracy?

Wypadek przy pracy to stres nie tylko dla osoby poszkodowanej. Bardzo często w panikę wpadają również osoby będące świadkami zdarzenia. Warto zawsze starać się zachować zimną krew, ponieważ szybkie reagowanie w większości przypadków pozwala na złagodzenie skutków wypadku. Jakie są kolejne kroki radzenia sobie z wypadkiem przy pracy?

 1. Udzielenie pomocy poszkodowanemu i eliminacja zagrożenia, a także zabezpieczenie miejsca wypadku.

  Jeśli stan zdrowia pracownika na to pozwala, powinien on jak najszybciej poinformować o wypadku przełożonego (jeśli nie, powinien zająć się tym pracownik będący świadkiem wypadku).

  Pracodawca zobowiązany jest do udzielenia pomocy poszkodowanemu, a także do podjęcia czynności, które eliminują lub minimalizują zagrożenie. Należy także zabezpieczyć miejsce wypadku, aby usunąć ryzyko eskalacji i jednocześnie umożliwić ustalenie okoliczności wypadku.

 2. Wezwanie pomocy i zawiadomienie odpowiednich organów.

  Aby ratować życie lub zdrowie poszkodowanego, konieczne jest wezwanie profesjonalnej pomocy – służb ratowniczych. Istotne jest, aby pomoc przybyła jak najszybciej. Pracodawca jest również zobowiązany do zawiadomienia okręgowego inspektora pracy lub innych odpowiednich organów.

 3. Utworzenie zespołu powypadkowego i dochodzenie powypadkowe.

  Krokami tymi zajmuje się pracodawca. Powinien on powołać zespół powypadkowy, który ma za zdania zbadać okoliczności wypadku.

  Zwykle w skład zespołu wchodzą pracownik służby BHP oraz społeczny inspektor pracy. Przeprowadzają oni postępowanie powypadkowe, które ma na celu ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku.

  Zakończeniem prac zespołu jest sporządzenie protokołu powypadkowego. Po jego zatwierdzeniu protokół wręczany jest poszkodowanemu, a także właściwemu inspektorowi pracy.

  Każdy pracodawca zobowiązany jest prowadzić rejestr wszystkich wypadków przy pracy na podstawie protokołów powypadkowych.

Wypadki przy pracy zdarzają się często, ważne jest więc, aby być na nie odpowiednio przygotowanym. Pamiętaj, jednym z obowiązków pracodawcy jest przeszkolenie pracownika, jak ma on reagować w sytuacji wypadku. Masz pytania? Chętnie na nie odpowiemy!