Wszystko, co musisz wiedzieć o zatrudnianiu pracowników z Ukrainy

MAIN BLOG PICTURE

Od kilku lat ukraińscy pracownicy niemal szturmują polski rynek pracy. Stosunkowo proste na tle innych krajów UE procedury zatrudnienia powodują, że Ukraińcy chętnie wybierają nasz kraj jako miejsce do pracy. Jeśli jednak planujesz zatrudnić cudzoziemców, nie zapomnij o kilku ważnych formalnościach. Podpowiadamy, o czym należy pamiętać.

Legalność zatrudnienia, czyli formalności

Pracodawca, który chce zatrudnić obcokrajowca, musi wykonać pewne kroki prawne. W pierwszej kolejności należy wypełnić oświadczenie, zawierające dane identyfikujące pracodawcę, cudzoziemca oraz informacje dotyczące samej pracy, którą ma wykonywać. Po uiszczeniu opłaty (30 zł) oświadczenie należy zarejestrować w Powiatowym Urzędzie Pracy, który na jego podstawie wpisuje oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi do ewidencji oświadczeń. Pracodawca zobowiązany jest przekazać pracownikowi oryginał tego oświadczenia, ponieważ oświadczenie jest podstawą do uzyskania wizy w celu wykonywania pracy.

 

W dniu rozpoczęcia przez cudzoziemca pracy pracodawca powinien zawiadomić urząd pracy na piśmie. Jeśli w wyznaczonym dniu pracownik z Ukrainy nie podejmie zatrudnienia, pracodawca również musi poinformować o tym urząd pracy – ma na to 7 dni od dnia, który został wskazany w oświadczeniu jako pierwszy dzień zatrudnienia.

 

Pamiętaj, że pracodawca ma wobec zatrudnionego Ukraińca dokładnie takie same obowiązki jak wobec polskiego pracownika. Obowiązkowe jest zgłoszenie pracownika do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także odprowadzanie składek i podatku dochodowego.

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy – co musisz wiedzieć?

Oświadczenie o zamiarze powierzenia pracy pozwala na zatrudnienie cudzoziemca w okresie do sześciu miesięcy w ciągu najbliższego roku. Dzięki temu nie jest już potrzebne zezwolenie na pobyt i pracę, które zazwyczaj jest wymagane w przypadku pracowników pochodzących z krajów poza UE. Należy pamiętać, że to pracodawca zobowiązany jest do złożenia odpowiednich dokumentów w Powiatowym Urzędzie Pracy.

 
We wniosku oprócz informacji dotyczących pracodawcy, pracownika i charakteru pracy, którą cudzoziemiec będzie wykonywał, musi się też znaleźć wysokość wynagrodzenia. Wszystkie formalności muszą zostać załatwione przez rozpoczęciem pracy. Jeśli chcesz zatrudnić pracownika na więcej niż sześć miesięcy, konieczne jest złożenie wniosku o zezwolenie na pobyt i pracę.

O czym jeszcze musisz pamiętać, zatrudniając Ukraińców

Oprócz formalności i kwestii formalnych pamiętaj też o bardziej „życiowych sprawach”.

Wsparcie w zakwaterowaniu i pomoc z dojazdem do pracy – nie jest to kwestia regulowana prawnie, jednak warto chociaż w taki sposób ułatwić nowemu pracownikowi start w nowym kraju. Zakwaterowanie powinno być odpowiednio skomunikowane z miejscem pracy i oczywiście powinno posiadać odpowiedni standard. Jeśli nie jest możliwe zapewnienie zakwaterowania blisko miejsca pracy, dobrym pomysłem może być też zapewnienie transportu do pracy.

Pomoc z tłumaczeniem – sprawna komunikacja to podstawa. Ważne jest nie tylko poprawne tłumaczenie dokumentów i materiałów niezbędnych do podjęcia i wykonywania pracy, ale także wszelkich innych informacji – np. tych, które w pracy znajdują się na tablicy ogłoszeń. Jeśli planujesz zatrudnić wielu Ukraińców, dobrym pomysłem może być też zatrudnienia tłumacza, który będzie wspierał pracowników. Idealnie rozwiązanie to oczywiście przydzielenie na stałe dwujęzycznego Koordynatora Pracowników.

Przygotowanie reszty zespołu na zmiany – zrób to zanim cudzoziemcy zaczną pracę w firmie. Zbierz liderów i kierowników, przeszkol ich w zakresie legislacji i administracji. Wyczul na kwestie kulturowe, aby proces zatrudnienia nowych osób przeszedł jak najsprawniej.

 

Masz pytania dotyczące zatrudniania pracowników z Ukrainy? Chętnie pomożemy. Zapraszamy do kontaktu!